NPO
NTR

 

De stappen die we tot nu toe hebben gevolgd, kunnen allemaal vanuit Nederland ondernomen worden. Voor deze stap moeten we echt in Suriname zijn. De zogenaamde slavenregisters bevinden zich in het Nationaal Archief in Suriname en zijn niet gedigitaliseerd.

 

Vanaf 1826 werd er in Suriname een officieel slavenregister opgesteld. Nederland had onder druk van Engeland in 1814 de slavenhandel verboden (de slavernij bestond nog, maar de aanvoer van slaven uit Afrika hield op). Om toezicht te houden op dit verbod, begon de overheid de slaven in Suriname te registreren. In de slavenregisters die daaruit voortkwamen staan vaak ook familierelaties van slaven genoteerd.

 

In register nr. 28 (1832 – 1862) vinden we Jacques van plantage Barbados, en ook zijn broers Dirk en Albert. We zien zelfs dat zij een jonger zusje hadden: Angelika. Zij stierf in 1854 op vijfentwintigjarige leeftijd. Hun moeder heet Grietje. We zijn weer een generatie verder! We zien dat Grietje in 1856 overleed, maar vinden niet in welk jaar zij was geboren. Van wie zij kinderen had gekregen, de vader van Jacques, vinden we ook niet.