NPO
NTR

 

Kerken hielden vaak doop-, trouw- en begraafboeken bij. De zendelingen van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG), de Hernhutters, hielden in Suriname dit soort gegevens bij van de slaven die zij kerstenden. Zij hadden per gebied zendingsposten die dit deden voor de omliggende plantages. De archieven van de zendelingen gaan zover terug als 1764.

 

Het archief van de Hernhutters ligt in Suriname, en wordt langzaam maar zeker getranscribeerd. Om de paar jaar verschijnen in Suriname en Nederland catalogi van nieuwe zendingsposten. Roué’s voorvader Evert, en diens grootvader Jacques, hebben we gezien, waren allebei EBG-ers. Maar helaas zijn de archieven van de zendingspost bij plantage Barbados nog niet getranscribeerd. Dat betekent dat we een andere route moeten proberen om verder terug te komen in Roué’s stamlijn: door naar de volgende stap.

 

Misschien dat deze route in de toekomst alsnog meer informatie oplevert over Jacques.