NPO
NTR


Voor stap 2 duiken we de documenten in. We gaan op zoek naar geboorte-, overlijdens- en huwelijks-akten. Deze gegevens worden bijgehouden bij de Burgerlijke Stand en in bevolkingsregisters. Op de akten van de Burgerlijke Stand staat vaak bruikbare informatie over familierelaties. Een geboorteakte kun je bijvoorbeeld vaak gebruiken om erachter te komen wie iemands ouders zijn.


Suriname
De Burgerlijke Stand in Suriname is ingevoerd in 1828. Een deel van de Burgerlijke Stand Suriname is ook op microfiches aanwezig in het Nationaal Archief in Den Haag. Vooralsnog is dit nog beperkt tot het geboorteregister van Paramaribo over de periode 1828-1910. Je kunt via internet scans van de fiches bestellen bij het Nationaal Archief: SCAN BESTELLEN BURGERLIJKE STAND


Voorbeeld van een scan van een geboorte-akte


In de Burgerlijke Stand werden alleen vrije personen opgenomen. Mensen die slaaf waren, zijn er niet in opgenomen. Bovendien kregen slaven die bij de afschaffing van de slavernij in 1863 vrij werden gemaakt voor het eerst een achternaam. De in 1863 toegedeelde namen staan in het zgn. Emancipatieregister (meer hierover in ZELF OP ZOEK STAP 4), en zonder achternaam is het lastig zoeken.


De oude registers van geboorte (1828-1910), huwelijk (1828-1935) en overlijden (1828-1960) zijn te vinden in het Nationaal Archief Suriname, Mr. Jaggernath Lachmonstraat 174, Paramaribo (tel. 430035). De nog lopende registers van de Burgerlijke Stand van Suriname bevinden zich bij de verschillende vestigingen van het Bureau voor Burgerzaken te Suriname. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is gevestigd aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 170, Paramaribo, tel. 494411.

 

Nederlandse Antillen

De Burgerlijke Stand van de Nederlandse Antillen loopt voor van de jaren 1831 tot het heden voor de Benedenwindse Eilanden, en van 1869 tot het heden voor de Bovenwindse Eilanden. Het Nationaal archief van de Nederlandse Antillen, Scharlooweg 77 te CuraƧao, beheert het archief. Een steeds groter deel is tegenwoordig gratis online te raadplegen via de website van Genlias (ZOEKEN IN GENLIAS). De openbaarheid hiervan is wel beperkt. Geboorteakten kunnen worden ingezien na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Hier een overzicht van de online beschikbare archieven voor de verschillende eilanden:Stap 3 vanaf 18 september