NPO
NTR

De Slavernij is de nieuwe televisieserie die de NTR vanaf het najaar 2011 gaat uitzenden. Na de succesvolle geschiedenisreeks De Oorlog nu een nieuwe serie. We besteden aandacht aan het meest verzwegen onderdeel van de vaderlandse geschiedenis. Een serie over het Nederlandse aandeel in De Slavernij.


De vijfdelige serie De Slavernij wordt gepresenteerd door Daphne Bunskoek en Roué Verveer.


Roué Verveer

De rol van stand-up comedian Roué Verveer is een persoonlijke. In zijn moederland Suriname zoekt hij naar sporen van zijn familieverleden. Via archieven, vergeelde documenten, oude koffie-, en suikerplantages, en zelfs DNA-onderzoek komt hij uiteindelijk oog in oog te staan met verre verwanten op een plek die ergens in Afrika zal liggen.


Daphne Bunskoek

Presentatrice en actrice Daphne Bunskoek gaat het grote historische verhaal na van de miljoenen mensen die in de loop der tijd werden gekocht en verhandeld. Ze spreekt nazaten en deskundigen en bezoekt plekken waar de sporen van ons Nederlands slavernijverleden nog volop te vinden zijn: van Middelburg tot Amsterdam, van Curaçao en Suriname tot Brazilië en de slavenkust van Afrika. Daphne en Roué samen vertellen het volledige verhaal van de slavernij, en stellen onalledaagse vragen als:


Thema’s

Hoe rechtvaardigde een godvrezend land als Nederland haar aandeel in de slavenhandel? Hoe zwaar was het werk op de plantages? Waarom hebben Surinamers en Antillianen een verhoogd risico op hoge bloeddruk? Wie pleegde de grootste massamoord in de Nederlandse geschiedenis?


Disclaimer

De Slavernij en de onderliggende redactie heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het uitgezonden materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Meent u rechten te kunnen doen gelden dan kunt u zich binnen dertig dagen van de eerste uitzending op televisie bij ons melden.