NPO
NTR

De slag bij Ampenyi

 

Aan bijzondere verhalen geen gebrek. Ze zijn ontroerend, pijnlijk, verbijsterend en een enkele keer grappig, de verhalen van de slavernij. Maar het is wel dode geschiedenis. In tegenstelling tot de vorige NTR-serie ‘De Oorlog’, waar de regisseurs volop konden putten uit schitterend beeldarchief en levende getuigen, doen wij het met verre nazaten, archiefstukken en prenten. Ik vind het echt een hele klus om die tijd tot leven te wekken, zodat je er als kijker een beeld van kan vormen en dat je meegaat in het televisieverhaal.

 

Hierboven zie je een stilstaande prent van de slag bij Ampenyi. In 1625 probeerden de Nederlanders het Portugese fort El Mina in Ghana te veroveren, maar dat werd een ramp. De Nederlandse soldaten werden op gruwelijke wijze afgemaakt door een garnizoen Portugezen en hun Afrikaanse bondgenoten. We gebruiken in onze serie veel van dit soort afbeeldingen, dat klinkt saai, maar door nieuwe technieken kunnen we ze laten bewegen. Dat zie je in deze animatie:

 

 

Maar nu moet er ook geluid bij, dat historisch kloppend klinkt. En dus schakel ik Henk den Heijer in. Henk is hoogleraar zeegeschiedenis op de universiteit van Leiden. Hij speelt een hoofdrol in aflevering 2 en ik raadpleeg hem vaak om allerlei feiten te checken. Er gaat een e-mailtje de deur uit.

 

Beste Henk,

 

Ik wil bij de prent van de mislukte verovering van El Mina een geluidsbeeld laten maken. Met wat voor materiaal is er toen gevochten? Zwaarden, speren, musketten? Wij willen natuurlijk niet het geluid van een kalashnikov laten horen.

 

Groet, Marcel

 

Henk mailt snel terug.

 

Dag Marcel,

 

Op de prent lijkt het alsof er met musketten om een heuvel voor Elmina werd gevochten, maar in werkelijkheid lagen de Nederlandse troepen bij die heuvel uit te rusten. Op dat moment werden ze bij verrassing door Afrikanen met machetes en speren aangevallen. De soldaten hadden geen tijd om hun geweren te pakken, dus op een enkele knal na zal er niet veel zijn geschoten. Ik zou zeggen het geluid van zoevende speren en machetes waarmee op mensen wordt ingehakt (er werden daar ter plekke 441 mensen onthoofd).

 

Groeten van Henk.

 

Ik forward de tekst naar Danny Rosendahl, die de geluidsnabewerking doet van De Slavernij. Hij gaat er mee aan de slag. Wil je weten hoe het is geworden, zie hieronder.

 

[wp-jw-player src=”http://video.omroep.nl/ntr/deslavernij/video/animatie-ampenyi-metgeluid.mp4″ image=”https://deslavernij.ntr.nl/files/2011/09/WEBSITE_plaatje.11-Ampeny-gravure.jpg”]

 

Zo wordt dode geschiedenis toch nog een klein beetje levend.

 

Marcel Goedhart, regisseur

 1. Slavernij in het Sarnamihuis? Suriname en de Surinamers van slavernij tot heden. Kom vrijdag, zaterdag, zondag 21/22/23 okt as. naar het Sarnamihuis en ga in gesprek met o.a Dr. Ellen Bal, Prof.dr. Alex van Stipriaan, Dr. John Schuster, Dr. P. Tjon Sie Fat, Prof. dr. Chan Choenni en Dr. Yvonne Kopijn of Dr. Rosemarijn Hoefte. Zie facebook of vraag het persbericht via de mail

  18 oktober 2011 11:32 Sarnamihuis
 2. Ik vind de serie heel goed en indrukwekkend. Idd is Daphne wat vlak, maar dat leidt minder af dan een te aanwezige presentator/-trice.

  Ik zou het geweldig vinden als er ook een serie over de slavernij in het zuiden van de VS zou komen, te weten de zuidelijk staten en vooral wat er rondom New-Orleans te vinden is. Dat heeft niets met de Nederlandse geschiedenis te maken, maar zou even goed wel een heel mooie serie kunnen worden. Ik geniet in ieder geval nog een paar weken van deze serie.

  Goed ook wat Pepijn Elsenbrink inbrengt. Om ook even goed bij stil te staan!

  9 oktober 2011 23:52 Sylvia
 3. Mooie docu. Ik ben blij dat de heer Verveer het verhaal vertelt namens velen. Ben benieuwd of het verhaal van Kwasi en Kwame (ook Ashanti) ook nog aan bod komt verder in het programma.
  En de boeken van Cyntia Mac Leod?

  2 oktober 2011 21:29 Sil
 4. Goed dat er aandacht wordt besteed aan slavernij! Misschien is het hierbij handzaam ook te noemen dat er tot 1960 meer dan 500.000 slaven in islamitisch Saoudi-Arabie waren!
  En dat ook anno 2011 vele Indiase werknemers in Saoudi-Arabie nog als slaaf worden behandeld.
  De slavernij is dus nog lang niet over!

  2 oktober 2011 20:08 pepijnelsenbrink
 5. Het is Goed dat er opgewezen wordt dat het de WIC waren die slaven hebben gehandeld, en niet de VOC.Want ook toen geldt voor de gereformeerden Niemand staat boven een andere.
  Matthéüs 20,20-28
  De twee zonen van Zebedéüs
  20 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem.

  21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk.

  22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

  23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

  24 En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders.

  25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.

  26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;

  27 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

  28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

  29 september 2011 20:02 luckybee
 6. Bespaar! Laat niet een vlakke Daphne plus crew reizen naar spots
  en met ree-ogen interviewen: ja, ja….. Documentaires zijn veel goedkoper te maken met behulp van films en deskundigen alhier, dan met een kwasei toegankelijke opzet met meerreizende interviewers(sters). Zie ook de te veel in beeld zijnde Mak en Trip.
  Irritant, geen overzicht en veel te duur!!!!

  26 september 2011 13:07 bruil